Az "Arccal a jövő felé!” Ifjúsági Közéleti Akadémia

Dr. Fekete Sándor: Az Y-generáció a régióban (2023. 02. 23.)

Csepeli György: Függőség, depresszió, reziliencia (2023. 03.09.)

Mihályi Helga: Kis miskolci demográfia (2023. 03. 23.)

Fazekas Csaba: Miskolci történeti mozaikok (2023. 04. 06.)

Havasi Virág: Részvételi demokrácia Miskolcon (2023. 04. 19.)

Osváth Andrea: Álomállás, de hogyan? A karrierépítés lépései, különös tekintettel az első szakaszra (2023. 05. 04.)


Dr. CSEPELI GYÖRGY:
Coach szakirányú továbbképzés

 • Értékek

 • Attitűdök

 • A társadalmi megismerés

 • A befolyásolás

 • Döntés

 • A magyar nép mentális szociográfiája

 • Előítéletek és sztereotípiák


 • Szociálpszichológia

  2020/2021. tanév:

 • Értékek

 • A kommunikáció

 • Társadalmi nagycsoportok

 • Előítéletek, sztereotípiák 1.

 • Előítéletek, sztereotípiák 2.

 • Az attitűdök

 • A társadalmi megismerés

 • A tömeg

 • A társas kiscsoport

 • Interperszonális kapcsolatok

 • A szerep

 • A személypercepció

 • A szociális interkació

 • Az "Én"

 • 2019/2020. tanév:
 • A csoportok elhatárolása és elhatárolódása

 • Értékek, tesztek

 • Értékek II.

 • A saját csoport és a másik csoport

 • Előítéletek, stigmák

 • Az Én

 • Társas hatások. Interakció

 • A kommunikáció

 • Interperszonális kapcsolat

 • A szerep

 • Társas kiscsoport

 • A tömeg

 • A társadalmi megismerésg

 • Attitűdök

 • A vélemény és a nézet

 • Virtuális tömegek lázadása


 • Szociálpszichológia - Ózd
 • Előadás vázlat


 • Fejlődés- és személyiséglélektan
 • Irodalom 1.

 • Irodalom 2.
 • Central Europe: Approaches from Social Theroy and Social Psychology

 • Central Europe: imagined or real?

 • Dr. DARAI PÉTER:
  A parlamentarizmus szerkezete és működése (BA)

 • Előadásvázlat 1.

 • Előadásvázlat 2.

 • Előadásvázlat 3.

 • Parlamentarizmus a parlament falain kívül

 • A hatalmi ágak megosztásának kérdései

 • Parlamentarizmus és demokrácia

 • AZ alkotmányozás előkérdései

 • Magyar közigazgatás

 • Az ellenzék

 • A történeti alkotmány és a sarkalatos törvények

 • Az állam szervezeteSzerkesztette

 • Az Országgyűlés feladat- és hatásköre

 • Az Országgyűlés intézményi és szervezeti felépítése

 • "Fékek és ellensúlyok"

 • Országgyűlési képviselők

 • A jogalkotás folyamata Magyarországon

 • Parlamentek működése Európában

 • Az Országgyűlés szerepe az alkotmányozásban


 • Dr. DOMSCHITZ MÁTYÁS:
  Szervezeti kommunikáció (Coach képzés)

 • Egyszerű világok tőkekombinációk 1

 • Tudásalapú társadalom közpolitikai vitairat

 • Tudásalapú emberi rendszerek

 • Tudásintenzív világok tőke kombinációk

 • A szervezet mint holon


 • Dr. FEKETE SÁNDOR:
  A meggyőzés és a retorika módszerei

 • Érveléstechnika

 • A meggyőzés és a manipulálás stratégiái, taktikái

 • Meggyőzés és attitűd

 • A meggyőző kommunikáció

 • Meggyőzés-és tárgyalástechnika

 • Érveléstechnika

 • Meggyőzéstechnika

 • Meggyőzéstechnika2

 • Meggyőzés, tárgyalás

 • Politikai kommunikáció – politikai marketing

 • Racionalitás-koncepciók

 • Bevezetés a politikai filozófiába

 • Jó és rossz kormányzás Magyarországon

 • KOMMUNIKÁCIÓS PARADIGMA

 • A politikum sajátossága

 • A POLITIKAI FELELŐSSÉG NYOMÁBAN

 • A MAGYAR POLITIKATUDOMÁNY SAJÁT TRADÍCIÓJA

 • Az állam mint uralmi forma

 • A hatalmak elválasztása mint politikai elv


 • Bevezetés a politikatudományba

 • Politika és politikatudomány

 • Alapfogalmak

 • Rendszer és környezete

 • Politikai kultúra

 • Politikai ideológiák

 • Pártok és pártrendszerek

 • Pártok és pártrendszerek2

 • Választási rendszerek

 • Kormányzati rendszerek

 • Diktatúrák

 • Intézményes érdekegyeztetés

 • Média és politika


 • Kommunikációs készségfejlesztés

 • Az írásos anyagtól az előadásig

 • A sikeres (és persze a sikertelen) előadás eszközei 2.

 • Tárgyalási technikák

 • A tárgyalóerő

 • Az RKEM koncepciójú tárgyalás

 • Az RKEM eléréséhez vezető út

 • Tárgyalási módszerek

 • Tárgyalási eszközök –A problémadarabolás


 • Politikai kultúra

 • A politikai kultúra

 • A politikai szocializáció és politikai kultúra


 • Szakdolgozatíró szeminárium

 • Szakdolgozat formai és tartalmi követelményei


 • GYUKITS GYÖRGY:

  Egészségszociológia
 • Gyermekvállalás és társadalmi tőke (.doc)
 • Társadalmi hátrányok szociológiája

 • Párkapcsolatok felbomlása a miskolci nyomornegyedekben

 • DR. HAVASI VIRÁG:

  Jogtudomány alapjai,
  Jogtudományok társadalomtudományi alapjai

 • Jogszociológia
 • Jogrendszerek
 • Az emberi jogok
 • A magyar államszervezet felépítése
 • Iszlám jog

 • Kisebbségszociológia

 • Tankönyv
 • Cigányok Magyarországon történet, csoportok
 • A cigánykultúra
 • A cigánykultúra - mese
 • A cigánykultúra - tánc
 • A cigánykultúra - zene
 • Állam eszközrendszere az integrációban
 • Integrációs problémák
 • Foglalkoztatás az állampárt idején
 • Integráció - lakhatás
 • Integráció - oktatás
 • Integráció - munka
 • Integráció - egyház
 • Integráció - civil szervezetek

 • Közgazdaságtan
 • Gyakorlófeladatok közgazdaságtanból

 • Művészetszociológia
 • Művészetszociológia tematika

 • Szerelem - szakirodalom

 • Művészek a munkapiacon
 • Sztárok a tömegkultúrában
 • Színház gazdaságtan
 • Theodor W. Adorno: Zeneszociológia 1.
 • Theodor W. Adorno: Zeneszociológia 2.
 • Theodor W. Adorno: Zeneszociológia 3.
 • Losoncz Ágenes: Zeneszociológia 4.
 • Losoncz Ágenes: Zeneszociológia 5.
 • Losoncz Ágenes: Zeneszociológia 6.
 • Losoncz Ágenes: Zeneszociológia 7.
 • Losoncz Ágenes: Zeneszociológia 8.
 • Losoncz Ágenes: Zeneszociológia 9.
 • Losoncz Ágenes: Zeneszociológia 10.
 • Művészek 1.
 • Művészek 2.
 • Művészek 3.
 • Művészek 4.
 • Művészek 5.
 • Művészek 6.
 • Művészek 7.
 • Erving Goffman 1.
 • Erving Goffman2 .
 • Sarah Kent
 • Művészetszociológia 1.
 • Művészetszociológia 2.
 • Művészetszociológia 3.
 • Művészetszociológia 4.
 • Filmszociológia 1.
 • Filmszociológia 2.
 • Filmszociológia 3.
 • Filmszociológia 4.
 • Filmszociológia 5.
 • Filmszociológia 6.

 • Orientációs tárgy III. - A magyarországi romák életmódja
 • Életmód kutatás feladatok

 • Szociális munka közösségekkel

 • Havasi Virág: A közösség- és helyi gazdaságfejlesztés kapcsolódásai és egyes módszerei

 • Havasi Virág: A közösségfejlesztés módszertani gazdagságáról és alkalmazási területeiről

 • Közösségi munkaa családsegítésben

 • Közösségfejlesztés

 • Közösségi szociális munka


 • Szigorlat (Szociális munka BA):
 • Jog szigorlati tételsor

 • Az Emberi jogok

 • Jogelmélet, Alkotmány

 • Jogrendszerek

 • Társadalombiztosítás

 • Gyermek- és családvédelem

 • Foglalkoztatás politika

 • AZ 1993. évi III. tv.


 • DR. KOZMA JUDIT:

  Kompetencia a szociális munkában

 • A szociális munka alapjai
 • Helyi társadalmak, kirekesztettség és szociális ellátások

 • Szociális munka I.

 • Problémamegoldás...

 • Segítségnyújtás a szociális munkában

 • Felmérés

 • A krízisintervenció alapelvei

 • Interperszonális és környezeti rendszerek

 • Problémamegoldó folyamat

 • Célokban való megegyezés...

 • Szociális munka családokkal

 • Csoportdinamika

 • Csoportvezetés

 • Egyén a csoportban

 • Szociális munka 2. - Esetkezelés

 • Családok támogatása az EU-ban

 • Nemzetközi romaintegrációs stratégiák

 • Az EU szociális dimenziói

 • Csoportmunka

 • Közösségi munka

 • Az EU szociális dimenziója (pptx)

 • Az EU szociális dimenziója (pdf)

 • Új európai szociális modell

 • Kapocs

 • Családsegítés

 • Családsegítő szolgáltatások

 • A társadalompolitika, a szociálpolitika és a szociális munka alapjai

 • A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése, felismerése és kezelése

 • Szociális munka családokkal

 • Veszélyeztetettség fogalma, hatékony alkalmazásának szakmai megalapozása

 • ZH kérdések: Szociális munka gyermekes családokkal

 • Nyomorgó családok

 • Szociális munka gyermekes családokkal:

 • Családsegítő szolgáltatások

 • Hátrányos helyzetű települések, családok, gyerekek és iskolák Miskolc környékén

 • Terepgyakorlati helyek szociális munkás hallgatóknak

 • Napfény az Életnek Alapítvány

 • Támogató Szolgálat

 • Gondozási Központ - Csaldádegítő Szolgálat, Alsózsolca

 • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Kazincbarcika

 • Viola Idősek Otthona, Nyékládháza

 • Szegénység enyhítése

 • Gyermekjólléti alapellátás

 • Gyermekvédelmi szakellátás


 • A szociális munka időszerű kérdései


 • Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája (FSZ)


 • Irodalom terepgyakorlathoz

 • Bentlakásos idősellátás

 • Veszélyeztetettség fogalma, hatékony alkalmazásának szakmai megalapozása

 • Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás

 • Gyermekvédelmi szakellátás

 • Bentlakásos Idősellátás

 • Demenciában szenvedők személyközpontú gondozása és monitorozása bentlakásos intézményi keretek között

 • A Településmérethez igazodó napközbeni kisgyermekellátás

 • Nemzetközi szöveggyűjtemény a gyermekjóléti alapellátás tanulmányozásához

 • Nemzetközi szöveggyűjtemény a gyermekvédelmi szakellátás tanulmányozásához

 • A bentlakásos idősellátásban végzett szociális munka speciális problémái

 • Stressz és trauma

 • Gondozási szükséglet vizsgálat kutatási jelentés vitaanyag SZMI 2009

 • LAKATOS JÚLIA:
  East-Central Europe within the International World Order

 • Syllabus
 • Lakatos, Júlia lecture 1.(2023. 09. 13.)
 • Lakatos, Júlia lecture 2.(2023. 11.)
 • Lakatos, Júlia lecture 3.(2023. 11.)
 • Lakatos, Júlia lecture 4.(2023. 22.)
 • Lakatos, Júlia lecture 5.(2023. 22.)
 • Szaknyelv
 • Hogyan olvassunk? Hogyan írjunk?
 • Szaknyelv 3.
 • Szaknyelv 4.
 • Szaknyelv 5.
 • Szaknyelv 6.


 • MIHÁLYI HELGA:
  Információs társadalom
 • Információs társadalom

 • Demográfia

  Módszertan III.
 • Kérdőív


 • Szociológia (MFK)
 • Társadalmi mobilitás
 • Társadalom szerkezet, rétegződés
 • Egyenlőtlenség, szegénység
 • Kultúra, normák, értékek, szocializáció
 • Deviáns viselkedés


 • Dr. OSVÁTH ANDREA:

  Coach képzés

 • Coaching kompetenciák fejlesztése


 • Áláskeresési tréning

 • Média és társadalom

 • Bevezetés a kommunikációelméletbe • Prof. Dr. PAPP ATTILA
  Oktatásszociológia

 • Oktatásszociológia elméletei

 • Iskoláztatás elméletei

 • Pierre Bourdieu

 • Esélyegyenlőség, méltányosság

 • McKinsey jelentés

 • Minőségbiztosítás az oktatásban

 • Kisebbségi oktatás

 • Hátrányos helyzetű és roma tanulók az általános iskolában

 • Felsőoktatás: kutatási terep

 • A felsőoktatás három modellje

 • Oktatók világa, hallgatók világa

 • Finanszírozási modellek a felsőoktatásban • Dr. SZABÓ-TÓTH KINGA:

  Szociológia alapjai,
  Bevezetés a szociológiába

  * * *

  Bevezetés a szociológiába
  Gyógypedagógia alapszak, levelező tagozat

  Bevezetés a szociológiába


  Bevezetés a pszichológiába


  A szociális munka alapjai

  Az idősellátás kérdései

  COACH KÉPZÉS
  A tanácsadás, a tanácsadói stratégiák

  COACH KÉPZÉS
  Konstruktív problémamegoldás

  COACH KÉPZÉS
  Szervezet- és közösségfejlesztés

  COACH KÉPZÉS
  Design gondolkodás

  Családszociológia

  Környezetszociológia

  Módszertan II. (Nemzetközi tanulmányok BA )

  Személyiséglélektan

  Szervezet és közösségfejlesztés
 • A közösségfejlesztés alapjai - jegyzet

 • Szociális munka csoportokkal
 • Szociális csoportmunka - vázlat

 • Szociológia módszertan/Társadalomkutatások alapjai
 • Módszertani alapok - vázlat
 • Mit kutat, miért kutat a társadalomtudós? (.ppt)
 • Kutatások konceptuális alapjai. A vizsgálatok típusai. Hipotézis (.pdf)
 • Kérdőíves kutatások (.ppt)
 • Adatgyűjtés–kérdőíves vizsgálat (survey) (.pdf)
 • Esettanulmány (.pdf)
 • Fókuszcsoport (.pdf)
 • Az interjús szituáció (.pdf)
 • Tartalomelemzés (.pdf)
 • Kutatási példa (.pdf)
 • Kvalitatív módszerek: Esettanulmány, terepmunka(.pdf)
 • Adatgyűjtés: kérdőíves vizsgálat - survey (.pdf)
 • Fókuszcsoportos interjúk (.pdf)

 • Szigorlat (Szociális munka BA):
  Segédletek Társadalomismeret szigorlati tételsorhoz

 • Helyi társadalom és lokális kapcsolatok

 • A civil társadalomszerveződés


 • Struktúra és rétegződés
  Társadalmi struktúra és rétegződés
  2021/22-es tanév első félév:

  Társadalmi struktúra és rétegződés
  Gyógypedagógia alapszak, nappali tagozat

  Párválasztás, szerelem, család

  DR. SZEPESSY PÉTER:
  Tudományszociológia
 • Tudományszociológia vizsgakérdések Erény 3-tól 6-ig
 • Erény III
 • Erény IV-V
 • Erény VI.
 • Történelmi traumák társadalmi lenyomatai avagy Múltunk a jelenben

 • Tematika

 • Előítéletek a magyar társadalomba

 • Tematika, vizsgakövetelmény (2021/2022. I. félév)

 • Javasolt dolgozati témák (2021/2022. I. félév)

 • DR. UDVARVÖLGYI ZSOLT ANDÁRS:

 • Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba. Oktatási segédanyag. A Miskolci Egyetem hallgatói részére.
 • Kultúrdiplomácia. Oktatási segédanyag. A Miskolci Egyetem hallgatói részére.
 • Latin-Amerika története. Oktatási segédanyag. A Miskolci Egyetem hallgatói részére.
 • Nemzetközi gazdasági szervezetek. Oktatási segédanyag. A Miskolci Egyetem hallgatói részére.
 • Társadalomtörténet. (Bevezetés.) Oktatási segédanyag. A Miskolci Egyetem hallgatói részére.

 • Tar Anita:
  Segítő kapcsolatok pszichológiája

 • Az interjúkészítés módszerei
 • A kírzis lélektana
 • Válás és mozaik családok
 • Gyász és elengedés
 • Gyermekkori traumatizáció
 • A segítő kapcsolat


 • Főnix Közéleti Akadémia

  Közélet. Közvélemény. A Te életed! A Te véleményed!

  Eddigi előadásaink:

  I. félév


  Ajánlott a google böngészőn keresztül megnyitni az előadásokat!

  Prof. Dr. Csepeli György előadása

  Dr. Szepessy Péter előadása

  Dr. Szabó-Tóth Kinga előadása

  Dr. Fazekas Csaba előadása

  Kunos Nóra előadása

  Mihályi Helga előadása

  Dr. Pócsi Orsolya előadása

  Hajdú Ildikó előadása

  Dr. Osváth Andrea előadása

  Dr. Havasi Virág előadása

  II. félév

  Dr. Szabó-Tóth Kinga (02. 15.)

  Prof. Dr. Csepeli György előadása (02. 22.)

  Dr. Szepessy Péter (03. 01.)

  Dr. Papp Attila (03. 08.)

  Mihályi Helga előadása (03.22.)

  Prof. Dr. Kürti László előadása (03.29.)

  Dr. Fekete Sándor előadása (04. 05.)

  Dr. Pócsi Orsolya előadása (04. 12.)

  Dr. Osváth Andrea előadása (04. 19.)

  Dr. Havasi Virág (04. 26.)

  III. félév

  Dr. Szabó-Tóth Kinga (2018. 09. 13.)

  Dr. Kecskés Judit (2018. 09. 27.)

  Dr. Szendi Dóra (2018. 10. 04.)

  Dr. Viskolcz Noémi (2018. 10.11.)

  Dr. Kotics József (2018. 10.18.)

  Dr. Knausz Imre (2018. 10. 25.)

  Dr. Dobos Csilla (2018. 11. 08.)

  Dr. Porkoláb Tibor (2018. 11. 15.)

  IV. félév

  Dr. Szabó-Tóth Kinga (2019. 02. 21.)

  Dr. Havasi Virág (2019. 02. 28.)

  Dr. Kozma Judit (2019. 03. 07.)

  Dr. Vajda Norbert (2019. 03. 14.)

  Mihályi Helga (2019. 03. 21.)

  Dr. Papp Z. Attila (2019. 03. 28.)

  Dr. Urbán Anna (2019. 04. 04.)

  Dr. Osváth Andrea (2019. 04. 18.)

  V. félév

  Prof. Dr. Csepeli György (2019. 09. 19.)

  Mihályi Helga (2019. 09. 26.)

  Dr. Gyulai Éva (2019. 10. 03.)

  Dr. habil. Fazekas Csaba (2019. 10. 16.)

  Siskáné Dr. Szilasi Beáta (2019. 10. 24.)

  Dr. Oaljos István (2019. 10. 31.)

  Dr. Szabó-Tóth Kinga (2019. 11. 14.)

  Dr. Havasi Virág (2019. 11. 21.)

  Dr. Osváth Andrea (2019. 11. 28.)

  Dr.Fekete Sándor (2019. 12. 05.)

  VI. félév

  Prof. Dr. Csepeli György (2020. 02. 19.)

  Dr. Szabó-Tóth Kinga (2020. 02. 27.)

  Dr. Kozma Judit (2020. 03. 05.)

  Dr. Havasi Virág (2020. 03. 26.)

  Dr. Osváth Andrea (2020. 03. 26)

  Dr. Fekete Sándor (2020. 04. 02.)

  Dr. Papp Attila (2020. 04. 02.)

  Dr. Fazekas Csaba (2020. 04. 16.)

  Mihályi Helga (2020. 04. 23.)

  VII. félév

  Prof. Dr. Csepeli György (2020. 09. 17.)

  Dr. Kozma Judit (2020. 10. 01.)

  Dr. Havasi Virág (2020. 10. 08.)

  Dr. Szabó-Tóth Kinga (2020. 10. 15.)

  Dr. habil. Fazekas CSaba (2020. 10. 29.)

  Dr. Fekete Sándor (2020. 11. 05.)

  Dr. Osváth Andrea (2020. 11. 12.)

  Gyukits György (2020. 11. 19.)

  Mihályi Helga (2020. 11. 26.)

  VIII. félév

  Prof. Dr. Csepeli György (2021. 02. 11.)

  Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga (2021. 02. 18.)

  Dr. habil. Fazekas Csaba (2021. 02. 25.)

  Dr. Havasi Virág (2021. 03. 04.)

  Mihályi Helga (2021. 03. 11.)

  Dr. Fekete Sándor (2021. 03. 18.)

  Dr. Kasznár Attila (2021. 03. 25.)

  Dr. Osváth Andrea (2021. 04. 01.)

  Gyukits György(2021. 04. 08.)

  Dr. Kozma Judit (2021. 04. 15.)

  Prof. Dr. Papp Attila (2021. 04. 22.)


  * * *

  Mentortréning

  Prof. Dr. Csepeli György, Dr. Havasi Virág, Dr. Osváth Andrea:

  Tematika