Tanulmányokkal kapcsolatos kérvények:

Mesterképzés felvételi eljárással kapcsolatos űrlap

A szakdolgozat címbejelentéssel és konzultációval kapcsolatos nyomtatványok:

 • szakdolgozatkészítési szabályzat

 • A szakdolgozat feladatkiírási és konzultációs lapok
  Nemzetközi tanulmányok, Szociológia és Szociális munka szakos hallgatók részére:

 • Szakdolgozat mellékletei(doc)

 • Szakdolgozat mellékletei(docx)

 • Szakdolgozati témák Szocális munka szakos hallgatók részére

  Szakdolgozati témajavaslatok nemzetközi tanulmányok alapszakos hallgatók részére

  Coach szakirányú továbbképzésiszakos hallgatók részére:

 • Szakdolgozat mellékletei(doc)

 • Szakdolgozati témajavaslatok coach szakirányú továbbképzési szakos hallgatók részére

  Politológia szakos hallgatók részére:

 • Szakdolgozat címbejelentő lap itt érhetők el.

 • Szakdolgozat konzultációs lap itt letölthető.

 • Szakmai gyakorlattal kapcsolatos nyomtatványok

  Nemzetközi tanulmányok BA képzés szakmai gyakorlattal kapcsolatos információk
 • Tájékoztató a szakmai gyakorlat teljesítéséről
 • Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra
 • Igazolás az elvégzett gyakorlatról

 • Politikatudományok BA képzés gyakorlattal kapcsolatos információk

 • Tájékoztató a szakmai gyakorlat követelményéről
 • Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra
 • Igazolás az elvégzett gyakorlatról
 • A gyakorlóhely intézményi adatai
 • A 160 órás beszámoló formai követelményei!

 • Szociológia MA szakon

 • Igazolás az elvégzett gyakorlatról
 • A gyakorlóhely intézményi adatai

 • Szociális munka I. és II. évfolyam
 • Intézmény megismerési és laikus gyakorlat - Igazolás az elvégzett gyakorlatról

 • Esetkezelés a gyakorlatban - Igazolás az elvégzett gyakorlatról

 • Szociális munka BA - végzős hallgatók részére:

  Összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatos űrlapok, nyomtatványok:

 • Összefüggő szakmai gyakorlat, nappali tagozatos követelmények itt érhetők el.
 • Összefüggő szakmai gyakorlat, LEVELEZŐ tagozatos követelmények itt érhetők el.
 • Bejelentkezési lap összefüggő szakmai gyakorlatra
 • A gyakorlóhely intézményi adatai
 • Szakmai gyakorlatot értékelő lap
 • Terepgyakorlati igazolás az elvégzett gyakorlatról
 • Tanulmányi megállapodás (nappali tagozat)
 • Tanulmányi megállapodás (levelező tagozat)