Üdvözöljük a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének honlapján!

LEGFRISSEBB HÍREINK:2023. 11. 29.


Szakdolgozati és Záróvizsga információk a 2023. évi őszi államvizsga időszakára

a „Hírek" menü alatt érhetők el.

2023. 09. 25.


Tudományos Diákköri Verseny idén is!

Kedves Hallgatóink!

Aki kedvet érez tudományos pályamunka elkészítésére, illetve annak szóbeli bemutatására az ATTI intézeti fordulóján társadalomtudományi témákból, az olvassa el az alábbi információkat (nappali és levelező hallgatók számára is)!

Jelentkezési időszak: 2023. szeptember 22. – október 15. (Online regisztrálni is kell és rezümét is fel kell tölteni!)

A részeltes felhívás a „Hírek" menü alatt érhetők el.

2023. 08. 28.


A 2023/2024. tanév I. féléves órarendek a „Hírek" menü alatt érhetők el.

2023. 06. 30.


Konferencia felhívás

„SZOLIDARITÁS EGY BEFOGADÓ TÁRSADALOMÉRT ÉS A SZOCIÁLIS SZAKMÁKÉRT -GYAKORLATOK, KÉPZÉSEK, ÉS KUTATÁSOK”

Időpont: 2023. október 13.
Helyszín: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (ELTE TáTK)

A részletes program, „Hírek" menü alatt érhető el.


2023. 04. 04.


Szakdolgozati és Záróvizsga információk a 2023. évi
tavaszi államvizsga időszakára

a „Hírek" menü alatt érhetők el.

2023. 03. 13.


MEGHÍVÓ a „Hamu alatt parázs” - A holokauszt helyi emlékezete Miskolcon" című, filmvetítéssel egybekötött konferenciára. Bővebb információ a „Hírek" menü alatt érhetők el.

2023. 02. 20.


2022/2023. tanév nappali és levelező tagozatos órarendje a „Hírek" menü alatt érhetők el.

2023. 01. 24.


Az "Arccal a jövő felé!” Ifjúsági Közéleti Akadémia részletes programja a „Hírek" menü alatt érhető el.

2022. 12. 12.


Érettségi előkészítőt indít az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete - TÁRSADALOMISMERETBŐL!

Részletek „Hírek" menü alatt érhetők el.

<

2022. 11. 24.


Szakdolgozati és Záróvizsga információk a 2022. éviőszi államvizsga időszakára

Szociális munka és Szociológia alapszakon, a „Hírek" menü alatt érhetők el.

2022. 10. 20.


Tudományos Diákköri Verseny idén is!

Kedves Hallgatóink!

Aki kedvet érez tudományos pályamunka elkészítésére, illetve annak szóbeli bemutatására az ATTI intézeti fordulóján társadalomtudományi témákból, az olvassa el az alábbi információkat (nappali és levelező hallgatók számára is)! A részeltes felhívás a „Hírek" menü alatt érhetők el.

Jelentkezési határidő: október 21!

2022. 10. 03.


Levelező tagozatos képzés - Online oktatás

Az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete, levelező tagozatos órái a „Hírek" menü alatt érhetők el.

2022. 09. 16.


Nemzetközi tanulmányok BA

A záróvizsga tételsor itt elérhető

2022. 09. 06.


A Magyar Szociológiai Társaság 2002. évi Vándorgyűlése a Miskolci Egyetemen kerül megrendezésre október 14-15 között.
Társszervezője az ATTI.
Címe: Szociológiai tudás és közjó.
Várunk minden érdeklődőt szeretettel a konferencián!

Regisztrálni szeptember 19-ig kell online, a programban megadott linken!
A regisztráció akkor tekinthető teljesnek, ha a konferencia részvételi díja is befizetésre kerül az MSZT számlaszámára - információk erről a programban.

A részeltes program itt található.

2022. 08. 29.


Tanulmányi időbeosztás 2022/2023. tanév I. félév


Órarend 2022/2023. I. félév

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK

Aktuális órarend nappali tagozat I. félév

Aktuális órarend levelező tagozat I. félév

POLITOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

Aktuális órarend (nappali tagozat) I. félév

SZOCIOLÓGIA BA KÉPZÉS

Aktuális órarend (nappali) )I. félév

SZOCIÁLIS MUNKA BA KÉPZÉS

Aktuális órarend (nappali) I. félév
Aktuális órarend (levelező) I. félév
SZOCIÁLIS MUNKA BA ÓZDI KÉPZÉS
Aktuális órarend (nappali) I. félév

POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK MA

Órarend nappali tagozat I. félév
Órarend levelező tagozat I. félév

SZOCIOLÓGIA MA KÉPZÉS

Órarend nappali tagozat I. félév
Órarend levelező tagozat I. félév

Central European Studies MA program

Aktuális órarend Timetable 2nd semester

Coach szakirányú továbbképzés

Aktuális órarend Órarend levelező tagozat I. félév

2022. 06. 28.


FELVÉTELI 2022. 06. 27-28.

Az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete szóbeli felvételi vizsga eredményei innen letölthető!

2022. 06. 23.


COACH KÉPZÉST indítunk 2022 szeptembertől!

Jelentkezési határidő: augusztus 12.

Részletek itt:

---------------------------------------------------------

COACH SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Levelező tagozaton, két féléven át, péntek délutánonként és szombati napokon, félévente 80 órában - várhatóan 6-7 alkalommal/félév. A képzés szeptembertől júniusig tart. A képzés egyes kurzusai online kerülnek megtartásra. A képzést sikeresen elvégzők az oklevelüket június végén vehetik át.

Kiknek?

A coaching egy olyan fejlesztő kapcsolat, amely személyes, interaktív és erősen fókuszált. Segítséget ad egyéneknek és/vagy szervezeteknek ahhoz, hogy céljaikat hatékonyabban érjék el és összességében is eredményesebbé váljanak. Olyan cél- és eredményorientált fejlesztés, amely a belső és külső erőforrások jobb felismerését és kreatívabb összekapcsolását is lehetővé teszi.

A képzést azoknak ajánljuk, akiket a fentiek megszólítanak és úgy gondolják: mostani vagy leendő munkájuk során szeretnék a fenti szempontokat érvényesíteni és ezek mentén fejlesztő, tanácsadó, mentoráló feladatokat ellátni egyének, szervezetek és/vagy közösségek életében

A képzésünk egyedülálló módon ötvözi a hagyományos és legújabb coaching technikákat (mint például a design gondolkodás, art-coaching vagy közösségi coaching).

Tandíj:

200 ezer Ft/félév (lehet kérni félévente 2 részletben történő részletfizetést)

A képzés tartalma:

 • Alapozó ismeretek: Vezetési ismeretek; A coaching szemlélete, folyamata és eszközei I-II.;
  A tanácsadás, a tanácsadói stratégiák; Menedzsment, tudásmenedzsment; Gazdaságszociológia és gazdaságpszichológia

 • Szakismeretek: Közösség-, szervezetfejlesztés és közösségi coaching; Konfliktus- és kríziskezelés; Döntéselőkészítés és döntéstámogatás; Konstruktív problémamegoldás; Szervezeti kommunikáció;
  A coaching pszichológiai alapjai

 • Kiegészítő szakismeretek: Alkalmazott szociálpszichológia I-II. ; Design-gondolkodás és
  art-coaching; Coaching versenykörnyezetben


 • A jelentkezés menete és módja:

  A képzés alapdiplomára épülő. Bármely alapvégzettséggel (kivéve mérnöki), BA, MA vagy régi főiskolai/egyetemi oklevéllel lehet jelentkezni.

  Jelentkezéshez kell:

 • kitöltött jelentkezési lap (innen letölthető)

 • intézményi eljárási díj (5000 Ft) befizetése (annak átutalásáról a megbízás másolata)

 • diplomamásolat (nem kell hitelesíteni, elég egy másolat)!

 • Beküldési cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, ME BTK Dékáni Hivatal vagy elektronikusan: boldek@uni-miskolc.hu.

  Az intézményi eljárási díjat (5000 Ft) az alábbiak szerint kell utalni:

  A Miskolci Egyetem főszámlájára: 10102718-51382100-01005004 Figyelem!! A megjegyzés rovatba be kell írni a költséghely számát: BTKE05008T

  Részletes órarend augusztus végén várható.

  Információ:

  Dr. Szabó-Tóth Kinga (06 20 980 6243)

  Graholy Éva (btk.atti@uni-miskolc.hu)

  2022. 04. 28.


  A 2022. évi tavaszi záróvizsgával kapcsolatban információk a Hírek menüpont alatt találhatók!

  2022. 03. 01.


  VÁLASZTÁS és EREDMÉNYEK 2022.

  IDŐPONT: 2022. 04. 06. 14:00

  HELYSZÍN: ME B/2-es épület, XXVIII-as előadó

  2022. 03. 29.


  Nemzetköz tanulmányok BA szakos hallgatók számára szakdolgozati témajavaslatok a Hírek menüpont alatt találhatók!

  2022. 03. 18.


  A Szociológia mesterszakos hallgatók szakmai gyakorlatával kapcsolatos információk a Hírek menüpont alatt találhatók!

  2022. 03. 01.


  VÁLASZTÁS 2022.

  Szeretettel várunk politikatudományi fórumunkra, melyen az ATTI három oktatója az országgyűlési választások kapcsán beszélget az azt befolyásoló kül- és belpolitikai kérdésekről - jelenlegi és jövőbeli lehetséges forgatókönyveket is mérlegelve.

  IDŐPONT: 2022. 03. 30. 14:00

  HELYSZÍN: ME B/2-es épület, XXVIII-as előadó

  2021. 10. 28.


  Információk a 2021. évi
  őszi államvizsga időszakról

 • Szociális munka BA

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban"

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A szakdolgozat leadási határideje: 2021. november 12. (péntek)
  A szakdolgozatot és a kötelező mellékleteket elektronikusan fel kell tölteni a MIDRA rendszerbe is:
  - pdf formátumban (http://konyvtar.uni-miskolc.hu/web/midra-dokumentumok/dokumentumok)
  - CD-re is ki kell írni, ezzel kapcsolatban kapcsolatban, a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban" írtak szerint járjanak el!

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

 • Szociális munka alapszakon:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban"

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  Záróvizsga időpontja:

  Szociális munka BA (Kihelyezett képzés, Ózd)
  2021. december 9. (csütörtök) 14. óra, Ózd, Tiszti Kaszinó
  Elnök: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens
  Tagok: Dr. Kozma Judit egyetemi docens, Dr. Havasi Virág egyetemi docens
  Jegyző: Dr. Osváth Andrea egyetemi adjunktus

  Szociális munka BA (Miskolc)
  Szociológia MA (Miskolc)
  2021. december 10. (péntek) 11. óra, B2/115
  Elnök: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens
  Tagok: Gúr Péter, Dr. Kozma Judit egyetemi docens, Dr. Havasi Virág egyetemi docens
  Jegyző: Mihályi Helga, mesteroktató

 • Politikatudományok BA

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban"

  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.
  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A szakdolgozat leadási határideje: 2021. november 12. (péntek)
  A szakdolgozatot és a kötelező mellékleteket elektronikusan fel kell tölteni a MIDRA rendszerbe is:
  - pdf formátumban (http://konyvtar.uni-miskolc.hu/web/midra-dokumentumok/dokumentumok)
  - CD-re is ki kell írni, ezzel kapcsolatban kapcsolatban, a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban" írtak szerint járjanak el!

  Záróvizsga időpontja:

  2021. december 8. (szerda) 10. óra, B2/100
  Elnök: Dr. habil. Fazekas Csaba, egyetemi docens
  Konyári György
  Jegyző: Dr. Fekte Sándor, egyetemi adjunktus

  BTK tájékoztatója a 2021. őszi záróvizsgával kapcsoaltban itt érhető el!

  Intézet helye:
  A/5. épület II. emelet 203-2019

  Dr. Szabó-Tóth Kinga Intézetigazgató: A/5 214
  Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra
  mail: szabo.toth.kinga@gmail.com


  Intézeti adminisztráció: A/5 215.
  Graholy Éva Graholy Éva
  Ügyintézés: hétfő-csütörtök 08:30-10:00, 14:00-15:00
  pénteken 08:30-10:00-ig.
  Tel: (46) 565-111 / 21-84
  mail: boleva@uni-miskolc.hu